ปรัชญา พัฒนาความเป็นมนุษย์ที่ครบครันตามหลักธรรมคริสต์ศาสนา

 

 

 

 

ข่าวสาร / กิจกรรม

 

 บรรเทาทุกข์ผู้ประสบภัยน้ำท่วม ที่จังหวัดสกลนคร

 

 กิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์ระดับชั้นปฐมวัย

 

 กิจกรรมวันอาเซียน

 

 กิจกรรมวันเฉลิมพระชนมพรรษาสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถ

 

 กิจกรรมสัปดาห์วิทยาศาสตร์

 

 กิจกรรม Day camp ป.1 - ป.2

 

 กิจกรรมค่ายลูกเสือ - เนตรนารีสำรอง ป.3

 

 ตัวแทนนักเรียนมอบดอกไม้จันทน์ที่ศาลากลางจังหวัดสมุทรปราการ

 

 กิจกรรมแข่งขันกีฬาเชื่อมความสัมพันธ์โรงเรียนของสังฆมณฑลกรุงเทพฯ เขต 1

 

 ศึกษาดูงานที่ประเทศสิงคโปร์

 

 กิจกรรมปิดคอร์สเรียนเสริมพิเศษวันเสาร์ The Delightfulness of Parents' Day

 

 กิจกรรมให้ความรู้นักเรียนมัธยมศึกษาปีที่ 3 เกี่ยวกับการค้ามนุษย์